Posty

Polityka ponawiania dla metod w przypadku testów integracyjnych


Biblioteka .NET Testcontainers, infrastruktura dla testów


Wiadomość Slack z wynikami testów po zakończonym procesie budowania na CI


Raportowanie testów Cypress w Azure DevOps


Cypress i CI z Azure Devops


Wizualna regresja z Cypress


Pierwsze testy z Playwright


Selenium WebDriver i zadanie rekrutacyjne rozwiązane przez czytelnika, review kodu


Cypress i Cross Browser Testing teraz już dostępne


Jak rozwiązać zadanie rektuacyjne na pozycję testera automatyzującego?


AI dla Selenium WebDriver?!


Proces testowy, do którego dążę w projektach, nad którymi pracuję


Cypress i poprawne użycie selektorów, atrybut data-cy


Porządki, usystematyzowanie adresów URL


Refaktoryzacja testów - App Actions vs Page Object Model


Testy logowania z Cypress


Zapoznanie się z Cypress


Przygotowanie środowiska


Wygrywać ludzi


Sylabus? Mówi Ci To Coś?


Techniczne Mięsko


Słuchaj podcastów testerze


Na Lekko - Vlog


Hello world!