Polityka ponawiania dla metod w przypadku testów integracyjnych

Polityka ponawiania

Podczas kilku implementacji testów w projektach opartych na .NET, bardzo często zmagałem się ze zjawiskiem race conditions między metodami, które próbują pobrać jakiś stan z bazy danych, aby dokonać na nim pewnych asercji. Bardzo często jest to punkt niepowodzenia, który sprawia, że ​​testy integracyjne są niepewne tzw. flaky tests.

Poprzedni post znajdziesz tutaj: Biblioteka .NET Testcontainers, infrastruktura dla testów

Widziałem implementację biblioteki Polly w przypadku, gdy jako zespół próbowaliśmy wykorzystać API stron trzecich w celu zwiększenia odporności. Postanowiłem spróbować tego samego w testach pod kątem metod, które pobierają niektóre dane z bazy danych. Rozwiązanie wygląda obiecująco, naprawia już pewne problemy w projekcie, nad którym aktualnie pracuję.

Tak może wyglądać kod:

public string Id { get; set; }
public EntitiesDatabaseLoader Entities { get; set; }

(...) // some piece of code arround

return Policy.HandleResult<Entity>(r => r == null)
    .WaitAndRetry(new[]
    {
     TimeSpan.FromSeconds(1),
     TimeSpan.FromSeconds(2),
     TimeSpan.FromSeconds(3)
    })
    .Execute(() => Entities.Load(Id));

HandleResult metoda odpowiada za obsługę zachowania zdefiniowanego jako przekazany do niej argument.

WaitAndRetry metoda definiuje określony czas trwania między każdą ponowną próbą.

Execute metoda to po prostu kawałek kodu, który chcemy powtórzyć w przypadku błędnego zachowania, który właśnie zdefiniowaliśmy.

Takich możliwości jest więcej zdefiniowanych w dokumentacji biblioteki.

Podsumowanie

Dzięki takiemu podejściu możemy tworzyć znacznie stabilniejsze testy. Tworząc politykę Wait and Retry powinniśmy mądrze określić ramy czasowe, aby pasowały również do negatywnych przypadków testowych. W przeciwnym przypadku wykonanie takich przypadków będzie trwać za długo właśnie ze względu na politykę którą właśnie stworzyliśmy.

Link do biblioteki: https://github.com/App-vNext/Polly